Zapraszamy!

Grupowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

 Od października 2008 r. zostały po raz pierwszy zorganizowane w Szkole Podstawowej Nr 26 grupow...

Wczesne wspomaganie rozwoju

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?   ...

Relacje z grupowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

ROK SZKOLNY 2009/2010   PAŹDZIERNIK 2009   27 października 2...

zajęcia - kwiecień 2010

18 maja 2010 odbyły się kolejne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju  pt.,,Figle, żarty...

,,choinka, choinka..."

14 grudzień 2010 rok,,Choinka, choinka..."Na kolejnych zajęciach warsztatowych dzieci wraz z rodzic...

 • Grupowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

  Piątek, 22 Maj 2009 18:25
 • Wczesne wspomaganie rozwoju

  Sobota, 23 Maj 2009 09:33
 • Relacje z grupowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

  Piątek, 06 Listopad 2009 18:28
 • zajęcia - kwiecień 2010

  Sobota, 20 Listopad 2010 15:26
 • ,,choinka, choinka..."

  Wtorek, 28 Czerwiec 2011 11:07
Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne

Głównym celem oddziaływań socjoterapeutycznych jest dążenie do tego, aby dzieci zaakceptowały siebie i spostrzegły, że każdy jest w czymś dobry i każdy w grupie jest potrzebny do określonych zadań, spełnia określoną funkcję. Od postawy dorosłych zależy czy dziecko nauczy się dostrzegać w sobie ciekawe cechy wyglądu w pierwszej kolejności (wygląd zewnętrzny jest podstawowym i najwcześniej uświadamianym atrybutem pozwalającym dzieciom odróżnić siebie od innych) oraz to „coś dobrego", co każdy posiada, a co należy u dzieci dostrzec, docenić i pochwalić. Dziecko poznaje siebie poprzez swoje odbicie w społecznym zwierciadle.
Kształtowanie pozytywnego stosunku do samego siebie oraz do innych osób jest zadaniem pierwszoplanowym w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W obrębie tej grupy dzieci szczególnie ważne jest kształtowanie: samodzielności, odporności emocjonalnej, optymizmu, samoakceptacji, komunikatywności oraz umiejętności współdziałania. Treść i zaplanowany sposób prowadzenia zajęć z dziećmi zostały dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Kształtowanie świadomości istnienia własnej osoby, własnej odrębności, umożliwienie doznawania satysfakcji z osiąganej niezależności oraz kształtowanie pozytywnych i społecznie akceptowych relacji interpersonalnych to główne cele programu zajęć socjoterapeutycznych.

Programy socjoterapeutyczne dotyczą następujących zagadnień:

- „Kształtowanie umiejętności zabawy z rówieśnikami" - program dla grup najmłodszych I- II,

- „Jaki jestem i co czuję - poznawanie siebie w relacjach społecznych z rówieśnikami" - program dla grupy III -IV,

- „Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami" - program dla grupy V-VI.Zajęcia socjoterapeutyczne realizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 1 godz. tygodniowo z każdą grupa edukacyjno-terapeutyczną.